Privacyverklaring

Privacyverklaring MijnMilieuMening van de Jongerenmilieuraad

3 Februari 2023

Onze missie is om de mening van jongeren te vertegenwoordigen in het Nederlands Milieubeleid. Dat doen we onder andere door raadplegingen te faciliteren middels de participatietool MijnMilieuMening. Hierdoor:

Leer jij een vraagstuk van (een) beslisser(s) kennen en

Kun jij de beslisser(s) adviseren rondom het vraagstuk.

Bij de jongerenmilieuraad nemen we privacy zeer serieus. Daarom willen we met deze privacy verklaring transparant zijn over welke gegevens worden verzameld wanneer je meedoet aan deze raadpleging, waarom we deze gegevens verzamelen, hoe we cookies gebruiken, wat je rechten zijn en hoe je contact met ons kunt opnemen.

Waarom een raadpleging?

De raadpleging voeren we uit in opdracht van een opdrachtgever. De opdrachtgever wil om uiteenlopende redenen burgers betrekken bij haar vraagstuk. Het doel van de opdrachtgever staat beschreven in de introductiepagina van deze raadpleging. Wij voeren de raadpleging uit met behulp van de website MijnMilieuMening.nl .

Raadpleging is anoniem

Alle antwoorden en/of adviezen die je geeft tijdens het maken van de raadpleging, verzamelen we anoniem. Dat betekent dat jouw keuzes en antwoorden met betrekking tot de raadpleging niet gekoppeld worden aan andere gegevens (zoals jouw naam, IP adres, etc.) die (indirect) te herleiden zijn naar jou.

In de raadpleging heb je de mogelijkheid voor het geven van open antwoorden. Zorg ervoor dat je nooit je naam, telefoonnummer, adres of andere specifieke gegevens in de open antwoordmogelijkheden invult. Zo houden we samen de raadpleging volledig anoniem.

Om op de hoogte gehouden te worden van de resultaten van deze raadpleging en om mee te doen aan de prijsvraag, wordt om een mailadres gevraagd. Dit mailadres wordt alleen gebruikt voor het delen van de resultaten van de raadplegen en om contact op te nemen over de prijsvraag. Dit mailadres wordt 12 maanden na het einde van de raadplegings periode verwijderd uit de gegevens van de jongerenmilieuraad. 

Vragen naar achtergrond

Onderdeel van een raadpleging kunnen een aantal vragen zijn die gaan over algemene kenmerken van jou. Zoals je leeftijdscategorie, postcode groep, opleidingsniveau en/of andere algemene kenmerken. We vragen naar deze kenmerken om te onderzoeken of de deelnemers van de raadpleging een representatieve groep van onze samenleving vertegenwoordigen. De (combinatie van) kenmerken zijn nooit te herleiden tot jou als persoon.

Cookies MijnMilieuMening

Voor het gebruik van de tool MijnMilieuMening worden er twee cookies gebruikt. De eerste cookie is voor het koppelen van de ingevulde gegevens (leeftijd, provincie etc.) aan de ingevulde antwoorden. De tweede cookie is voor het onthouden van je antwoorden. Zodat je op een later moment verder kan gaan wanneer je stopt met het invullen van de tool.

De jongerenmilieuraad verzamelt, buiten het bovengenoemde punt, zelf geen gegevens voor een ander doel dan het faciliteren van de raadpleging voor de opdrachtgever.

Beveiliging

De jongerenmilieuraad heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. De jongerenmilieuraad handhaaft haar beveiligingsniveau door te zorgen dat haar software up-to-date.

Verwijzing naar de publieke website van de jongerenmilieuraad

Aan het einde van de raadpleging kun je via een link doorklikken naar de publieke website van de jongerenmilieuraad. Op de publieke website van de jongerenmilieuraad gelden andere privacy voorwaarden. Deze kun je in de blauwe balk onderaan de website vinden.

Verwijzing naar websites van derden

Deze privacyverklaring geldt niet voor websites van derden waar een link van is opgenomen in deze raadpleging. De jongerenmilieuraad is niet verantwoordelijk voor deze partijen en de manier waarop zij (persoons)gegevens verwerken.

Responsible disclosure

Ondanks onze zorgvuldigheid kunnen wij fouten maken in het beveiligen van onze website. Als je een kwetsbaarheid op onze website ziet, laat het ons dan alsjeblieft weten via: info@jongerenmilieuraad.nl.

Vragen of klachten

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw antwoorden en adviezen door ons dan horen wij dat graag en proberen we je tot dienst te zijn. Je kunt hiervoor een mail sturen naar bestuur@jongerenmilieuraad.nl.

Volgens de Europese privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens als je denkt dat wij je rechten schenden.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Lees daarom bij deelname van een volgende raadpleging de privacy verklaring om de laatste versie te raadplegen.

Toepasselijk recht

Op het gebruik en de informatie van onze website is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website kunnen ontstaan.