Zoek het verschil

Klimaat

Over klimaat heb je vast wel vaker in het nieuws gehoord. Het begrip ‘klimaat’ betekent: het gemiddelde weer van de afgelopen 30 jaar.

Klimaatbeleid gaat dus over de opwarming van de aarde, CO2-uitstoot en het broeikaseffect.

Uitleg

Broeikasgassen zoals bijvoorbeeld CO2 warmen de aarde op. Deze opwarming wordt het broeikaseffect genoemd. Wanneer mensen meer broeikasgassen uitstoten wordt dit effect vergroot.

VS

Milieu

De vragen in deze tool gaan over het milieu in Nederland. Milieu en klimaat hebben veel met elkaar te maken, maar zijn niet hetzelfde.

Het milieu is je leefomgeving, alles wat er om jou heen gebeurt. Denk aan het water waar je in zwemt in de zomer, de lucht die je ademt, het geluid van de snelweg of de plasticresten die in de zee drijven.

Voorbeelden van thema’s binnen milieu zijn vervuiling, gezondheid, circulaire economie, klimaat, natuur en biodiversiteit.

Uitleg

Biodiversiteit geeft alle verschillende planten, dieren, en andere organismen aan die wij in de natuur kunnen vinden. Een hoge biodiversiteit betekent bijvoorbeeld dat er op een bepaalde plek veel verschillende planten zijn.