Beleid is een plan waarmee de overheid haar doelstellingen wil behalen.

Beleid is een plan waarmee de overheid haar doelstellingen wil behalen.

In Nederland wordt beleid geschreven door ministeries.

De ministeries sturen beleidsplannen naar de Tweede Kamer, die over die plannen gaat stemmen.

Om succesvol beleid te maken moet het ministerie goed luisteren naar de bevolking en bedrijven.

Nu wordt de mening van jongeren vaak nog niet gehoord. Daarom is de Jongerenmilieuraad opgericht en denken we al 2 jaar mee met milieubeleid dat wordt gemaakt bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wij vinden het belangrijk dat ook jongeren mogen meedenken aan het beleid van onze toekomst!